ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ФОП ВІД ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМЦЯ

Фізична особа-підприємець та приватний підприємець

Фізична особа-підприємець (ФОП) і приватний підприємець (ПП) – це дві правові форми самозайнятості в Україні, які мають свої відмінності та особливості.

Визначення

Фізична особа-підприємець – особа з повним обсягом цивільної дієздатності, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Приватний підприємець – фізична особа, яка зареєстрована у порядку, встановленому Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, і здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи.

Реєстрація та документи

Реєстрація ФОП здійснюється органами державної реєстрації за місцем проживання або здійснення підприємницької діяльності. Основним документом є витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Для реєстрації ПП потрібне оформлення статуту, який є основоположним документом, що визначає діяльність підприємця. Крім того, знадобиться подання документів, що підтверджують внесення мінімального статутного капіталу.

Відповідальність

За зобов’язаннями ФОП несе відповідальність усім своїм майном, зокрема й тим, яке буде придбане в майбутньому.

ПП несе відповідальність за зобов’язаннями лише в межах майна, належного підприємству. Особисте майно підприємця не підлягає відповідальності за зобов’язаннями ПП.

Оподаткування

ФОП та ПП належать до різних груп платників податків. На сьогодні в Україні діє спрощена система оподаткування для ФОП, що передбачає можливість сплати єдиного податку.

ПП підлягають оподаткуванню на загальних підставах, що передбачає сплату всіх передбачених законом податків.

Діяльність

ФОП може здійснювати будь-які види економічної діяльності, крім тих, які заборонені законом або потребують спеціального дозволу.

ПП також може здійснювати будь-які види діяльності, крім тих, які заборонені або потребують ліцензії. При цьому ПП має право здійснювати діяльність, яка передбачена його статутом.

Трудові відносини

ФОП не має права наймати працівників, а може лише залучати інших фізичних осіб на договірній основі.

ПП має право наймати працівників та укладати з ними трудові договори відповідно до законодавства про працю.

Перетворення

ФОП може перетворитися на ПП шляхом внесення змін до Єдиного державного реєстру та внесення мінімального статутного капіталу.

ПП не може перетворитися на ФОП.

Переваги та недоліки

Переваги ФОП:

* Простота реєстрації та звітності
* Можливість застосування спрощеної системи оподаткування
* Відсутність мінімального статутного капіталу

Недоліки ФОП:

* Необмежена відповідальність майном
* Неможливість наймати працівників

Переваги ПП:

* Окрема юридична особа з обмеженою відповідальністю
* Можливість наймати працівників
* Стабільність статусу

Недоліки ПП:

* Складніша реєстрація та звітність
* Потреба внесення мінімального статутного капіталу
* Більш високе податкове навантаження

Варто зазначити, що через зміни в законодавстві та економічні обставини відмінності між ФОП та ПП можуть коригуватися.

Запитання 1: Хто може бути ФОП або приватним підприємцем?

Відповідь: Як фізична особа-підприємець (ФОП), так і приватний підприємець (ПП) можуть бути зареєстровані фізичними особами, які досягли 18 років, мають дієздатність та не є державними службовцями.

Запитання 2: Яка різниця в реєстрації ФОП та приватного підприємця?

Відповідь: ФОП реєструється за місцем проживання фізичної особи, а приватний підприємець може реєструватися за місцем свого проживання або за місцем розташування його господарської діяльності. Реєстрація ФОП простіша та вимагає менше документів, ніж реєстрація приватного підприємця.

Запитання 3: Яка різниця в юридичній формі ФОП та приватного підприємця?

Відповідь: ФОП не є окремою юридичною особою, в той час як приватний підприємець реєструється як юридична особа. Це означає, що майно ФОП належить безпосередньо фізичній особі, а майно приватного підприємця належить юридичній особі, заснованій фізичною особою.

Запитання 4: Які відмінності в відповідальності ФОП та приватного підприємця?

Відповідь: ФОП несе повну особисту відповідальність за свої зобов'язання всім своїм майном, включаючи особисте. Юридична особа-приватний підприємець відповідає за свої зобов'язання в межах своїх активів. Це означає, що у разі банкрутства приватного підприємця особисте майно його засновника не підлягає стягненню.

Запитання 5: Які відмінності в оподаткуванні ФОП та приватного підприємця?

Відповідь: ФОП може обирати між трьома системами оподаткування: загальна, спрощена та єдиний податок. Приватні підприємці зобов'язані сплачувати податки за загальною системою оподаткування. Крім того, ФОП, що використовують спрощену систему оподаткування або єдиний податок, мають право на зменшення податкових зобов'язань за допомогою спеціальних норм та режимів.

Тоже интересно