ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ДОГОВІР ВІД ПРАВОЧИНУ

Чим відрізняється договір від правочину?

Основні положення

Договір і правочин — це дві важливі юридичні концепції, які часто використовуються в правовій практиці. Однак між ними є деякі суттєві відмінності, які необхідно розуміти для правильного застосування права.

Що таке правочин?

Правочин являє собою будь-яку дію особи, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Тобто, правочин – це дія, яка потягує за собою юридичні наслідки.

Що таке договір?

Договір є одним з видів правочинів, який являє собою угоду між двома або більше сторонами, спрямовану на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Тобто, договір є правочином, який укладається між кількома сторонами, і має на меті врегулювати їхні взаємовідносини.

Відмінності між правочином та договором

1. Суб’єкти

Правочин може вчинятися будь-якою особою, яка має правоздатність і дієздатність, тобто, повністю усвідомлює значення своїх дій і може самостійно керувати ними. У свою чергу, договір може укладатися лише між двома або більше сторонами, які мають правоздатність і дієздатність.

2. Вид угоди

Правочин може бути одностороннім або двостороннім. Односторонній правочин укладається однією стороною, а двосторонній правочин укладається двома або більше сторонами. Договори ж завжди є двосторонніми або багатосторонніми, оскільки вони передбачають участь двох або більше сторін.

3. Форма

Правочин може бути здійснений як в письмовій, так і в усній формі, якщо інше не передбачено законом. Договори ж укладаються, як правило, в письмовій формі, оскільки закон встановлює певні вимоги до форми договорів.

4. Наслідки

Правочин потягує за собою юридичні наслідки лише в тому випадку, якщо він вчинений правомірно і відповідає вимогам закону. Договори ж завжди потягують за собою юридичні наслідки.

Висновок

Договір і правочин є важливими юридичними концепціями, які часто використовуються в правовій практиці. Однак між ними є деякі суттєві відмінності, які необхідно розуміти для правильного застосування права.

Запитання, що часто задаються

  • Які є основні відмінності між договором і правочином?
  • Які види правочинів існують?
  • Які є види договорів?
  • Які наслідки недійсності правочину?
  • Які наслідки невиконання договору?

Тоже интересно