ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ВІД ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

Чим відрізняється благодійний фонд від громадської організації?

Більшість людей не обізнані про різницю між благодійними фондами та громадськими організаціями (ГО). Обидва типи організацій відіграють важливу роль у суспільстві, але між ними існують ключові відмінності.

Правовий статус

Благодійні фонди є некомерційними організаціями, створеними з метою здійснення благодійної діяльності. Вони можуть бути засновані окремими особами, групами людей або юридичними особами. Благодійні фонди не мають членів, а їх діяльність контролюється радою директорів або піклувальною радою.

Громадські організації також є некомерційними організаціями, але вони створені з метою просування спільних інтересів своїх членів. Громадські організації можуть бути засновані будь-якою кількістю людей, і вони мають членів, які обирають керівні органи організації.

Цілі та діяльність

Благодійні фонди займаються виключно благодійною діяльністю у трьох основних напрямках — соціальний розвиток, економічний розвиток та охорона навколишнього середовища. Вони можуть надавати:

 • фінансову допомогу незахищеним верствам населення;
 • підтримку культурних та освітніх проектів;
 • допомогу у розвитку спорту та охорони здоров'я.

Громадські організації можуть займатися будь-якою діяльністю, яка не суперечить чинному законодавству. Найпоширенішими видами діяльності громадських організацій є:

 • захист прав людини та довкілля;
 • просвітницька діяльність;
 • організація культурних та спортивних заходів;
 • надання соціальної допомоги нужденним.

Джерела фінансування

Благодійні фонди можуть отримувати кошти з різних джерел, включаючи:

 • пожертвування від приватних осіб та організацій;
 • гранти від урядових та міжнародних організацій;
 • доходи від власної діяльності (наприклад, продажу сувенірів або проведення благодійних заходів).

Громадські організації також можуть отримувати кошти з різних джерел, включаючи:

 • членські внески;
 • пожертвування від приватних осіб та організацій;
 • гранти від урядових та міжнародних організацій;
 • доходи від власної діяльності.

Податкові пільги

Благодійні фонди мають право на податкові пільги, такі як:

 • звільнення від сплати податку на прибуток;
 • право на отримання благодійної допомоги без сплати податку на додану вартість;
 • право на отримання податкових кредитів.

Громадські організації не мають права на податкові пільги.

Звітність

Благодійні фонди зобов'язані подавати звіти про свою діяльність до податкової інспекції та Міністерства юстиції.

Громадські організації зобов'язані подавати звіти про свою діяльність до Міністерства юстиції.

Висновки

Благодійні фонди та громадські організації є різними типами некомерційних організацій, які відрізняються правовим статусом, цілями та діяльністю, джерелами фінансування, податковими пільгами та звітністю. Незважаючи на ці відмінності, обидва типи організацій відіграють важливу роль у суспільстві, сприяючи вирішенню соціальних проблем та покращенню якості життя людей.

Часто задаються питання

 1. Які основні відмінності між благодійними фондами та громадськими організаціями?
 2. На які цілі благодійні фонди можуть отримувати кошти?
 3. Чим громадські організації можуть займатися?
 4. З яких джерел благодійні фонди та громадські організації можуть отримувати кошти?
 5. Які податкові пільги мають благодійні фонди?

Тоже интересно