ЧИМ НІМЕЦЬКІ ШКОЛИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД УКРАЇНСЬКИХ

Чим німецькі школи відрізняються від українських?

Україна та Німеччина – країни з різними системами освіти. Німецькі школи відрізняються від українських у багатьох аспектах, включаючи структуру, план навчання, методику викладання та підхід до оцінювання учнів. У цій статті ми детально розглянемо ці відмінності та їх вплив на освіту в обох країнах.

Структура шкільної системи

Одна з основних різниць між німецькими та українськими школами – структура шкільної системи. У Німеччині існує трьохрівнева система навчання, в якій учні розпочинають свою освіту в недержавних або державних дитячих садках (Kindergarten) у віці від 3 до 6 років. Після цього, вони продовжують навчання в початковій школі (Grundschule) на протязі 4 років. Після закінчення початкової школи, учні переходять до середньої школи (Gymnasium, Realschule або Hauptschule), де вони можуть здобути загальну середню освіту.

Українська система освіти, у свою чергу, має однохрівневу структуру, де учні навчаються у 12-річній школі. Вони розпочинають навчання у початковій школі в 6 років і продовжують до старшої школи, де їм пропонують різні профільні напрямки, такі як гуманітарні, природничі або технічні науки.

План навчання

Навчальні плани в німецьких та українських школах також відрізняються. У Німеччині план навчання більш орієнтований на практичні навички та професійну орієнтацію. Учні мають можливість вибрати різні предмети, залежно від своїх інтересів та здібностей, щоб розвивати їх у конкретній сфері, такі як музика, мистецтво або спорт. Крім того, велика увага приділяється навчанню мов, зокрема англійської, яка є обов’язковою навчальною дисципліною.

Українські школи мають більш широкий навчальний план, який охоплює більшу кількість обов’язкових предметів. Учні отримують загальне та більш повне навчання у таких дисциплінах, як математика, українська мова, хімія, фізика, біологія та інші наукові предмети. Проте, в порівнянні з німецькою системою, українська система освіти залишає менше місця для розвитку самостійності та практичних навичок.

Методи навчання

У німецьких школах набагато більше акценту на самодіяльне навчання та розвиток критичного мислення. Учні навчаються працювати в групах, проводити дослідження та аналізувати інформацію. Велика увага приділяється також участі учнів у практичних проектах та інтерактивних заняттях.

Українські школи, натомість, більше ставлять акцент на меморізацію фактів та засвоєння певних знань. Викладання відбувається головним чином шляхом лекцій та вивчення підручників. Хоча цей підхід може бути обґрунтований з певних точок зору, він не сприяє розвитку креативності та критичного мислення.

Оцінювання

Ще одним важливим аспектом, у якому німецькі та українські школи відрізняються, є підхід до оцінювання. Українські школи нерідко використовують більш традиційний підхід, з оцінками від 1 до 12. Оцінки виражаються числово та є результатом письмових, усних та практичних іспитів. Оцінювання орієнтоване на кінцевий результат і не враховує процес навчання.

У Німеччині оцінювання більш орієнтоване на оцінку процесу навчання. Існує система словесних оцінок, таких як “добре” (gut), “задовільно” (befriedigend) або “незадовільно” (ungenügend), які відображають рівень розуміння та зусиль учнів. Оцінки також можуть бути поставлені за участю учня у класних заняттях та активність в процесі навчання.

Висновок

Завершуючи, слід відзначити, що німецькі та українські школи мають значні відмінності у структурі, плані навчання, методах викладання та оцінюванні. Німецькі школи надають більше можливостей для розвитку самостійності та критичного мислення учнів, в той час як українські школи більше фокусуються на засвоєнні конкретних знань та фактів. Важливо враховувати ці різниці, щоб краще зрозуміти системи освіти та використовувати їх переваги для розвитку наших дітей.

Питання, що зачасто задаються:

  1. Які є основні різниці між німецькими та українськими школами?
  2. Чим відрізняється структура шкільної системи у Німеччині від України?
  3. Які предмети вивчають у німецьких школах?
  4. Які методи навчання використовуються в українських школах?
  5. Як оцінюються учні у німецьких та українських школах?

Тоже интересно