Юсив

Юсив в українській мові: що це і як воно використовується?

Юсив – це спосіб дієслова, який використовується для вираження непрямої форми спонукання, наказу або прохання, зверненого до третьої особи.

Цей граматичний інструмент дозволяє висловити побажання або сподівання на якусь дію, уникаючи прямого, категоричного наказу. Таким чином, зберігається певний рівень ввічливості та пошани до адресата.

Юсив можна сприймати як спосіб заохочення або пропозиції, який використовується, щоб вказати на необхідність або бажаність певної дії. Через опосередкований спосіб вираження він створює відчуття невимушеності та запрошення до співпраці.

Як утворюється юсив?

У вукраїнській мові юсив утворюється аналітично, за допомогою допоміжного дієслова “хай” та форми 3-ї особи однини або множини дієслова у теперішньому чи майбутньому часі.

 • Теперішній час: Хай живе!
 • Майбутній час: Хай він підійде!

Варто зазначити, що допоміжне дієслово “хай” може набувати різних форм залежно від особи та числа, до яких воно відноситься: “хай”, “нехай”, “хай би”.

Коли використовується юсив?

Юсив використовується в різних комунікативних ситуаціях, зокрема:

 • Прохання: Юсив може використовуватися для вираження прохання, коли ми хочемо, щоб хтось зробив щось.
 • Запропоновані рішення: Також може використовуватися, щоб запропонувати будь-яке рішення або варіант дії.
 • Побажання: Юсив часто використовується для вираження побажання або надії стосовно чогось.

Контекст та тон мовлення, в якому використовується юсив, впливають на сприйняття повідомлення. Він може бути більш наказовим або навпаки, ввічливим та проханливим, залежно від того, як передається його зміст.

Поширені граматичні особливості юсиву

 • Постійне використання 3-ї особи дієслова
 • Відсутність присудка-зв’язки
 • Непоширеність прислівників (здебільшого обмежені “хай”, “хай би” та деякими іншими емоційно забарвленими)
 • Використання зворотньої форми

Приклади

 • Хай щастить! (Прохання)
 • Хай вони розглянуть нашу пропозицію. (Запропоноване рішення)
 • Хай би наша команда виграла чемпіонат! (Побажання)

Висновок

Юсив – унікальний граматичний засіб української мови, який дозволяє висловлювати спонукання, накази та прохання, в тому числі й до третьої особи, в більш м’якій та ввічливій формі. Його використання створює відчуття невимушеності та залученості співрозмовника до процесу спілкування.

Інші запитання, що часто задаються про юсив в українській мові

 1. За допомогою яких допоміжних дієслів можна утворювати юсив?
 2. Чи діє правило утворення юсиву для всіх часів дієслів?
 3. Чи можна поєднувати юсив з іншими способами вираження спонукання?
 4. Як юсив впливає на тон і загальне сприйняття повідомлення?
 5. Чи є якісь приклади з художніх творів, де юсив використовується для вираження сильних емоцій?

Тоже интересно