ЯКА ПЕНСІЯ В ШВЕЙЦАРІЇ?

Яка пенсія в Швейцарії?

У Швейцарії існує трирівнева пенсійна система, яка складається з державної пенсії, професійної пенсії та приватної пенсії.

Державна пенсія

Державна пенсія в Швейцарії називається AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung) і є обов'язковою для всіх осіб, які проживають у країні. Державна пенсія виплачується особам, які досягли пенсійного віку, який для чоловіків становить 65 років, а для жінок – 64 роки. Розмір державної пенсії залежить від кількості років, які людина працювала, та її зарплати. Мінімальний розмір державної пенсії становить 1 175 франків на місяць, а максимальний – 2 350 франків на місяць.

Професійна пенсія

Професійна пенсія в Швейцарії називається BVG (Berufs-Vorsorgegesetz) і є обов'язковою для всіх осіб, які працюють в країні. Професійна пенсія виплачується особам, які досягли пенсійного віку, який зазвичай становить 65 років. Розмір професійної пенсії залежить від кількості років, які людина працювала, її зарплати та внесків, які вона робила у пенсійний фонд. Мінімальний розмір професійної пенсії становить 1 020 франків на місяць, а максимальний – 8 750 франків на місяць.

Приватна пенсія

Приватна пенсія в Швейцарії є добровільною. Приватну пенсію можна накопичувати через пенсійні фонди, страхові компанії або банки. Розмір приватної пенсії залежить від розміру внесків, які людина робить у пенсійний фонд, страхову компанію або банк.

Загальний розмір пенсії

Загальний розмір пенсії в Швейцарії залежить від розміру державної пенсії, професійної пенсії та приватної пенсії. Середній розмір пенсії в Швейцарії становить близько 3 000 франків на місяць.

Порівняння пенсійних систем Швейцарії та України

Швейцарська пенсійна система є однією з найкращих у світі. Українська пенсійна система є однією з найгірших у світі.
Швейцарська пенсійна система є трирівневою і складається з державної пенсії, професійної пенсії та приватної пенсії. Українська пенсійна система є дворівневою і складається з державної пенсії та приватної пенсії. Розмір державної пенсії в Швейцарії залежить від кількості років, які людина працювала, та її зарплати. Розмір державної пенсії в Україні залежить від кількості років, які людина працювала, та її середньої зарплати за останні 10 років. Розмір професійної пенсії в Швейцарії залежить від кількості років, які людина працювала, її зарплати та внесків, які вона робила у пенсійний фонд. Професійної пенсії в Україні немає. Розмір приватної пенсії в Швейцарії залежить від розміру внесків, які людина робить у пенсійний фонд, страхову компанію або банк. Розмір приватної пенсії в Україні залежить від розміру внесків, які людина робить у недержавний пенсійний фонд, страхову компанію або банк. Середній розмір пенсії в Швейцарії становить близько 3 000 франків на місяць. Середній розмір пенсії в Україні становить близько 2 000 гривень на місяць.

Висновок

Пенсійна система Швейцарії є однією з найкращих у світі. Українська пенсійна система є однією з найгірших у світі.

Часті питання

  1. Який пенсійний вік у Швейцарії?
  2. Який мінімальний розмір державної пенсії в Швейцарії?
  3. Який максимальний розмір державної пенсії в Швейцарії?
  4. Який мінімальний розмір професійної пенсії в Швейцарії?
  5. Який максимальний розмір професійної пенсії в Швейцарії?

Тоже интересно