В ЯКИЙ БІК ЗМІСТИТЬСЯ РІВНОВАГА РЕАКЦІЇ ПРИ ПІДВИЩЕННІ ТЕМПЕРАТУРИ

Що таке "рівновага реакції"?

Рівновага реакції – це стан у якому досягнуто рівності між швидкістю прямої і зворотної реакцій при певних умовах: температури, тиску, концентрації речовин. У стані рівноваги концентрація реагентів і продуктів реакції не змінюється в часі.

Чи зміщується рівновага реакції зі зміною температури?

При підвищенні температури змінюється рівновага тих реакцій, у яких вихідні речовини і продукти реакції відрізняються енергією. Зростання температури, температура сприяє руху системи до того стану, при якому поглинається тепло. Якщо пряма реакція – екзотермічна, а зворотна – ендотермічна, підвищення температури зрушує рівновагу в бік утворення вихідних речовин. Якщо пряма реакція – ендотермічна, а зворотна – екзотермічна, підвищення температури рівновагу зміститься в бік утворення продуктів реакції.

Приклади зміщення рівноваги реакції

 • При нагріванні карбонату кальцію, відбувається розклад карбонату з утворенням оксиду кальцію і діоксиду вуглецю:
CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g)

Ця реакція ендотермічна. При підвищенні температури рівновага зміщується вправо, в бік утворення продуктів реакції, оскільки збільшення температури сприяє поглинанню тепла.

 • При нагріванні водню і кисню утворюється вода:
2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g)

Ця реакція екзотермічна. При підвищенні температури рівновага зміщується вліво, в бік утворення вихідних речовин. Це пов’язано з тим, що споживання тепла при цьому сприяє перебігу зворотної реакції.

Як передбачити напрямок зміщення рівноваги реакції при зміні температури

 1. Визначте чи є реакція екзотермічною чи ендотермічною.

 2. Використайте принцип Ле Шательє, який стверджує, що якщо на систему, що знаходиться в рівновазі, чинити зовнішній вплив, то рівновага зміститься в напрямку, щоб зменшити цей вплив.

Враховуючи ті особливості екзотермічних та ендотермічних реакцій, що описані вище, ви можете використовувати наступне правило, щоб передбачити напрямок зміщення рівноваги реакції при підвищенні температури:

 • якщо реакція екзотермічна, підвищення температури зміщує рівновагу вліво (до вихідних речовин)
 • якщо реакція ендотермічна, підвищення температури зміщує рівновагу вправо (до продуктів реакції)

Висновок

Під час підвищення температури рівновага реакції зрушується у бік утворення тих продуктів реакції, для утворення яких потрібне поглинання енергії, а рівновага екзотермічних реакцій — у бік утворення вихідних речовин.

Часті запитання

 1. Чи завжди підвищення температури зміщує рівновагу реакції?

Ні, підвищення температури зміщує рівновагу реакції тільки якщо вона екзотермічна або ендотермічна. Якщо реакція атермічна, зміна температури не вплине на її рівновагу.

 1. Які ще фактори можуть змістити рівновагу реакції?

Крім температури, рівновагу реакції можуть змістити такі фактори: тиск, концентрація речовин, додавання каталізатора.

 1. Як можна використовувати зміщення рівноваги реакції для синтезу різних речовин?

Зміщуючи рівновагу реакції, можна отримати різні продукти реакції. Наприклад, якщо використовувати високу температуру, можна отримати більше продуктів ендотермічної реакції.

 1. Чи можна передбачити напрямок зміщення рівноваги реакції тільки за формулою реакції?

Ні, для визначення напрямку зміщення рівноваги реакції потрібно знати її енергетичні характеристики.

 1. Чи зміщується рівновага реакції при зниженні температури?

Так, при зниженні температури зміщується напрямок зміщення рівноваги реакції. Для екзотермічних реакцій рівновага зрушується вправо (до продуктів реакції), а для ендотермічних реакцій – вліво (до вихідних речовин).

Тоже интересно