В ЧОМУ ВИ ВБАЧАЄТЕ ІСТОРИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО БРАТСТВА

Кирило-Мефодіївське братство: відродження української національної свідомості

Історія Кирило-Мефодіївського братства

Кирило-Мефодіївське братство було таємною політичною організацією, заснованою в 1846 році в Києві. Його члени були переважно українськими інтелектуалами, які прагнули відродити українську національну свідомість та культуру. Назва братства походить від імен Кирила і Мефодія — слов'янських просвітителів, які створили кирилицю, алфавіт, який використовується українською та іншими слов'янськими мовами.

Мета і завдання Кирило-Мефодіївського братства

Головною метою Кирило-Мефодіївського братства було відродження української національної свідомості та культури. Члени братства вважали, що українці є окремою нацією з власною історією, культурою та мовою, і що вони мають право на самовизначення. Вони також прагнули розповсюдити освіту серед українців та розвивати українську літературу та мистецтво.

Діяльність Кирило-Мефодіївського братства

Діяльність Кирило-Мефодіївського братства полягала в проведенні таємних зустрічей, на яких члени братства обговорювали українську історію, культуру та політику. Вони також писали та поширювали листівки та інші матеріали, в яких пропагували свої ідеї. Члени братства також брали участь у культурних та освітніх проектах, таких як заснування українського театру та відкриття українських шкіл.

Розгром Кирило-Мефодіївського братства

У 1847 році Кирило-Мефодіївське братство було розгромлене царською владою. Члени братства були заарештовані та ув'язнені, а їхні матеріали були конфісковані. Деякі члени братства, такі як Тарас Шевченко, були заслані на каторгу.

Історичне значення Кирило-Мефодіївського братства

Кирило-Мефодіївське братство зіграло важливу роль у відродженні української національної свідомості та культури. Діяльність братства допомогла розбудити національну гордість українців та сприяла розвитку української літератури та мистецтва. Члени братства були першими, хто відкрито виступив за право українців на самовизначення та незалежність.

Висновок

Кирило-Мефодіївське братство було важливим культурно-просвітницьким та політичним рухом, який сприяв відродженню української національної свідомості та культури. Діяльність братства мала значний вплив на розвиток української літератури та мистецтва, а також на формування української політичної думки.

Часті запитання

  1. Хто були засновниками Кирило-Мефодіївського братства?
  2. Які були основні цілі та завдання братства?
  3. Яка була діяльність братства?
  4. Чому братство було розгромлено?
  5. Яке історичне значення мало Кирило-Мефодіївське братство?

Тоже интересно