В ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ВІДМІННІСТЬ НЕОРГАНІЧНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ ВІД ФЕРМЕНТІВ

У чому полягає відмінність неорганічних каталізаторів від ферментів?

Неорганічні каталізатори та ферменти відіграють важливу роль у хімічних реакціях, але між ними існує низка відмінностей. Неорганічні каталізатори — це речовини, які прискорюють хімічну реакцію, не беруть у ній участі і не змінюються в результаті. Ферменти, з іншого боку, є білками, які також прискорюють хімічні реакції, але вони є частиною реакції і змінюються в результаті.

Хімічний склад

  • Неорганічні каталізатори — це речовини, які не містять вуглецю, наприклад, метали, кислоти та основи.
  • Ферменти — це білки, які містять вуглець та інші елементи, такі як водень, кисень, азот та сірку.

Активність

  • Неорганічні каталізатори діють шляхом зниження енергії активації реакції. Вони роблять це за рахунок надання альтернативного шляху реакції, який потребує менше енергії.
  • Ферменти працюють шляхом зв’язування з молекулами субстрату і утримування їх у правильному положенні, щоб реакція могла відбутися. Вони також можуть надавати функціональні групи, які сприяють реакції.

Специфічність

  • Неорганічні каталізатори зазвичай не є специфічними до одного типу реакції. Вони можуть каталізувати різні реакції, за умови, що реакції мають аналогічний механізм.
  • Ферменти дуже специфічні і можуть каталізувати лише одну або кілька реакцій. Це пов’язано з тим, що ферменти мають активні ділянки, які мають специфічну форму та заряд, що дозволяє їм зв’язуватися лише з певними молекулами субстрату.

Регуляція

  • Неорганічні каталізатори не регулюються. Їхня активність залежить лише від температури та концентрації реакції.
  • Ферменти регулюються різними механізмами, такими як інгібування, активація та алостерична регуляція. Ці механізми дозволяють клітинам контролювати активність ферментів відповідно до потреб клітини.

Приклади

  • Прикладами неорганічних каталізаторів є платина, яка використовується в каталітичних перетворювачах, та сірчана кислота, яка використовується у виробництві багатьох хімічних речовин.
  • Прикладами ферментів є амілаза, яка розщеплює крохмаль на цукор, і пепсин, який розщеплює білки на амінокислоти.

Тоже интересно