ЩО Є МЕТОЮ ДОПИТУ ЕКСПЕРТА В СУДІ?

Що є метою допиту експерта в суді?

Судовий процес часто вимагає глибокого аналізу доказів, що мають відношення до справи. Для цього залучаються експерти, які мають спеціальні знання та досвід у відповідній галузі. Допит експерта – це важлива процедура, яка допомагає суду дізнатися більше про факти, що є суттєвими в справі.

1. Методи і мета допиту

1.1. Методи допиту експерта

Методи допиту експерта можна розділити на чотири основні групи:

 • Прямий допит – це найпоширеніший метод допиту, під час якого адвокат задає експерту запитання, щоб отримати необхідну інформацію для обґрунтування своєї позиції у справі.
 • Перехресний допит – це допит, під час якого адвокат іншої сторони намагається оскаржити достовірність свідчень експерта або знайти логічні помилки у його висновках.
 • Перенаправлений допит – це допит, під час якого адвокат, який викликав експерта, має можливість задати додаткові запитання для уточнення показань експерта.
 • Перехресний передопит – це допит, під час якого адвокат іншої сторони має можливість повторно задати запитання експерту для уточнення або опротестування його свідчень.

1.2. Мета допиту експерта

Метою допиту експерта є отримання від нього інформації, яка допоможе суду:

 • Визначити факти, які мають відношення до справи.
 • Оцінити достовірність і вагу доказів.
 • Зрозуміти складні або технічні питання.
 • Зробити обґрунтовані висновки у справі.

2. Підготовка до допиту експерта

2.1. Ознайомлення з матеріалами справи

Перед тим, як приступати до допиту експерта, необхідно уважно ознайомитися з матеріалами справи, щоб зрозуміти, яких експертних знань потребує справа.

2.2. Визначення кола питань

Після ознайомлення з матеріалами справи необхідно визначити коло питань, які необхідно поставити експерту під час допиту. Питання мають бути конкретними, чіткими та коротко сформульованими.

3. Поведінка адвоката під час допиту експерта

3.1. Етика спілкування

Під час допиту експерта адвокат повинен дотримуватися етичних норм спілкування, виявляти повагу до експерта та суду.

3.2. Мова тіла

Мова тіла адвоката часто говорить більше, ніж слова. Тому важливо дотримуватися відкритої та впевненої постави, підтримувати зоровий контакт з експертом і судом.

4. Застосування тесту Daubert

У деяких юрисдикціях суди використовують тест Daubert для оцінки допустимості експертних свідчень. Тест Daubert вимагає, щоб експерт:

 • Довів, що його теорія або методологія є надійною.
 • Продемонстрував, що його експертне заключення є обґрунтованим і підтвердженим науковими доказами.
 • Показав, що його експертне заключення має відношення до фактів справи.

5. Висновок

Допит експерта є важливою процедурою, яка допомагає суду дізнатися більше про факти, що є суттєвими в справі. Тому допит експерта повинен проводитися кваліфіковано і обґрунтовано.

5 часто задаваних запитань про допит експерта в суді:

 • Які види допиту експерта існують?
 • Які можуть бути методи допиту експерта?
 • Яка мета допиту експерта в суді?
 • Які питання можна ставити експерту під час допиту?
 • Які етичні норми повинен дотримуватися адвокат під час допиту експерта?

Тоже интересно