РІЗНИЦЯ МІЖ МАЙНОВИМИ ТА НЕМАЙНОВИМИ ПРАВАМИ

Різниця між майновими і немайновими правами

Майнові та немайнові права складають два окремі види прав, закріплених в українському законодавстві. Вони мають різні ознаки та функції, що впливають на їх реалізацію та захист. Давайте розглянемо докладно відмінності між цими двома категоріями прав.

1. Поняття та види

 • Майнові права — це права, які мають економічну вартість і можуть бути виражені у грошовому еквіваленті. До майнових прав відносяться:
  • право власності на майно;
  • право користування чужим майном;
  • право розпорядження чужим майном;
  • право на спадщину;
  • право на відшкодування збитків;
  • право на авторські гонорари;
  • право на винагороду за користування творами науки, літератури та мистецтва тощо.
 • Немайнові права — це права, які не мають економічної вартості і не можуть бути виражені у грошовому еквіваленті. До немайнових прав відносяться:
  • право на життя;
  • право на свободу;
  • право на честь і гідність;
  • право на недоторканність приватного життя;
  • право на свободу слова;
  • право на вільне пересування;
  • право на об'єднання в політичні партії та інші громадські організації тощо.

2. Об'єкти

Об'єктами майнових прав є матеріальні блага, які мають економічну вартість. Об'єктами немайнових прав є нематеріальні блага, які не мають економічної вартості, але мають велике значення для людини і суспільства.

3. Виникнення та припинення

Майнові права виникають на підставі:
* договору;
* одностороннього правочину;
* рішення суду;
* спадкування;
* інших підстав, передбачених законом.

Майнові права припиняються на підставі:

* договору;
* одностороннього правочину;
* рішення суду;
* смерті суб'єкта майнових прав;
* ліквідації юридичної особи;
* інших підстав, передбачених законом.

Немайнові права виникають з моменту народження людини і припиняються з її смертю.

4. Захист

Майнові права захищаються шляхом:
* речово-правових позовів;
* зобов'язально-правових позовів;
* деліктних позовів;
* інших способів захисту, передбачених законом.

Немайнові права захищаються шляхом:
* немайнових позовів;
* інших способів захисту, передбачених законом.

5. Значення

Майнові права і немайнові права мають велике значення для людини і суспільства. Майнові права дозволяють людині володіти, користуватися і розпоряджатися матеріальними благами, необхідними для її життя і діяльності. Немайнові права гарантують людині свободу, честь, гідність та інші нематеріальні блага, які необхідні для її всебічного розвитку.

Висновок

Майнові та немайнові права є двома важливими видами прав, закріплених в українському законодавстві. Вони мають різні ознаки, функції, об'єкти та способи захисту. Майнові права дозволяють людині володіти, користуватися і розпоряджатися матеріальними благами, необхідними для її життя і діяльності. Немайнові права гарантують людині свободу, честь, гідність та інші нематеріальні блага, які необхідні для її всебічного розвитку.

Часто задаються питання

 1. Які основні види майнових прав?
 2. Які основні види немайнових прав?
 3. Чим відрізняються майнові права від немайнових прав?
 4. Як виникають і припиняються майнові права?
 5. Як виникають і припиняються немайнові права?

Тоже интересно