ДО ЯКОГО СТОЛІТТЯ НАЛЕЖИТЬ 1165 РІК?

Визначення століття

Століття – це період, що триває сто років, від 1 до 100. Для позначення століття використовують порядкові числівники з додаванням суфікса “-е”.

Для визначення століття, до якого належить певний рік, необхідно:

* Від числа року відняти 1;
* Отримане число поділити на 100;
* Результат поділу округлити до найближчого цілого числа.

До якого століття належить 1165 рік

Застосуємо цей алгоритм до року 1165:

* 1165 – 1 = 1164;
* 1164 / 100 = 11,64;
* Округлюємо до найближчого цілого числа: 12.

Отже, 1165 рік належить до XII століття.

Запитання 1: До якого століття належить 1165 рік?

Відповідь: 1165 рік належить до XII століття.

Запитання 2: Який період охоплює XII століття?

Відповідь: XII століття тривало з 1101 по 1200 роки.

Запитання 3: Які важливі події відбулися в XII столітті?

Відповідь: XII століття характеризувалося такими знаковими подіями, як проведення Другого хрестового походу, розквіт готичної архітектури, виникнення міських комун та початок епохи Відродження.

Запитання 4: Які відомі постаті жили в XII столітті?

Відповідь: Серед видатних постатей XII століття можна назвати короля Англії Генріха II, імператора Священної Римської імперії Фрідріха Барбароссу та філософа Фому Аквінського.

Запитання 5: Як 1165 рік вплинув на історію Європи?

Відповідь: 1165 рік став визначальним у європейській історії, оскільки ознаменував початок процесу відродження міст. Багато міст отримали хартії, що надавали їм право на самоврядування та економічну незалежність.

Тоже интересно