ДО ЯКОГО ФІЗИЧНОГО ЯВИЩА НАЛЕЖИТЬ РУХ ЛІТАКА МАШИН ЛЮДЕЙ

До якого фізичного явища належить рух літака, машин і людей?

Рух літака, машин і людей:

 • Джерела руху
 • Поняття інерції
 • Закони Ньютона
 • Складання і розкладання векторів швидкості і сили
 • Центр мас і моменти сил
 • Види руху
  • Рівномірний
  • Рівноприскорений
  • Коливальний
  • Складний
 • Сукупність чинників, що обумовили розвиток сучасної фізики та техніки

Рух літака

Сучасний літак – це складний механізм, до складу якого входять двигуни, крила, фюзеляж і багато інших деталей. Щоб зрозуміти, за якими законами літак рухається, треба знати, які сили на нього діють.

Основними силами, що діють на літак, є:

 • Сила тяги двигуна
 • Сила тяжіння
 • Сила опору повітря
 • Підйомна сила

Рух машин

Машини рухаються завдяки силі тяги, що створюється двигуном. Двигун машини перетворює бензин або інше паливо на енергію, яка рухає поршні. Поршні, у свою чергу, передають рух на колеса, які і приводять машину в рух.

Рух людини

Рух людини відбувається завдяки скороченню м'язів. М'язи скорочуються і розслабляються, згинаючи і розгинаючи суглоби. Таким чином людина може рухати руками, ногами, головою і всім тілом.

Висновок:

Рух літака, машин і людей відбувається завдяки різним силам. Літак рухається завдяки силі тяги двигуна, машини – завдяки силі тяги двигуна, а люди – завдяки силі скорочення м'язів. Рух всіх цих об'єктів вивчається фізикою.

5 питань, що часто задаються про рух літака, машин і людей:

 1. Які фізичні закони описують рух літака?
 2. Яка сила змушує літак літати?
 3. Як машини рухаються?
 4. Як люди рухаються?
 5. Які чинники впливають на рух тіл?

Тоже интересно