ДО ЯКОГО БЮДЖЕТУ СПЛАЧУЄТЬСЯ ЄСВ

До якого заробітку сплачується ЄСВ: правила і обмеження

У державному апараті

Для Держслужбовців у 2023 році діє максимальна заробітна плата у розмірі 17000 грн (з урахуванням усіх надбавок, доплат, премій, виплат за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників тощо) та 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб за квартал — 26000 грн.

Під звільненими працівниками державної служби тут маються на увазі працівники, які достроково припинили трудові відносини за ініціативою роботодавця у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, скороченням чисельності штату або штатного розпису, а також інші працівники, чиї трудові договори розірвано з інших підстав, передбачених законодавством про працю, та яким призначено виплату вихідної допомоги у розмірі не менше 3 місячних заробітків. Розмір місячного заробітку такого працівника при нарахуванні ЄСВ не повинен перевищувати середньомісячної заробітної плати в реальному секторі економіки за попередній рік.

У приватному секторі

Для найманих працівників, зайнятих на підприємствах, в установах або організаціях усіх форм власності, у фізичних осіб — підприємців та громадян.

Для таких працівників максимальним заробітком для нарахування ЄСВ у 2023 році є:

  • максимальна сума — 100 тис. грн на місяць;
  • для ФОП 3 категорії, фізичних осіб — підприємців, які добровільно взяли на себе обов'язок сплачувати ЄСВ — 20 мінімальних зарплат, що на сьогодні становить 132000 грн на місяць.

За сумісництвом

При роботі за сумісництвом з різних місць заробіток у кожному з них обкладається Єдиним соціальним внеском окремо. Тобто, якщо працівник отримує зарплату на основному місці роботи 50 тисяч гривень, а за сумісництвом на другому 10 тисяч гривень, необхідно нарахувати ЄСВ за кожним місцем роботи окремо, тобто за ставкою 22% від 50 тисяч і 10 тисяч відповідно, сплативши до бюджету загальну суму ЄСВ у розмірі 13 200 + 2 200 = 15 400 грн.

Пенсіонери та працюючі пенсіонери

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — підприємців, інших осіб, що використовують найману працю, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, зокрема, і для пенсіонерів.

Обмежень щодо нарахування ЄСВ для пенсіонерів немає

Розмір зарплати усіх категорій працівників, у тому числі й пенсіонерів, підлягає оподаткуванню ЄСВ у повному обсязі і не залежить від одержання пенсії.

Обмеження для працюючих пенсіонерів щодо суміщення пенсії та зарплати

  • заробіток працюючого пенсіонера не повинен перевищувати мінімальну заробітну плату;
  • пенсіонер може заробляти будь-яку суму за умови, що роботодавець буде сплачувати за нього ЄСВ.

Висновок

Єдиний соціальний внесок є важливим джерелом наповнення бюджетів Фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Пенсійного фонду та Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що дозволяє забезпечувати гарантовані державою соціальні виплати.
Питання щодо нарахування ЄСВ є доволі складним, тому якщо у вас виникають певні сумніви, краще звернутися до спеціаліста, щоб уникнути порушень та штрафних санкцій.

Найпопулярніші запитання, які виникають:

  1. Яка максимальна сума заробітної плати, на яку нараховується ЄСВ?
  2. Чи існує обмеження щодо нарахування ЄСВ для пенсіонерів?
  3. Чи потрібно платити ЄСВ з сумісництва?
  4. Як нараховується ЄСВ для працівників державної служби?
  5. Які штрафні санкції можуть бути застосовані за несвоєчасну сплату ЄСВ?

Тоже интересно