ЧОМУ ПІДМЕТ І ПРИСУДОК НЕ Є СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМ

Коли ми говоримо про частини мови, ми маємо на увазі морфологічні групи слів, які об'єднуються на основі спільних граматичних ознак і функцій. У цій статті ми детально розглянемо, чому підмет і присудок не є словосполученням, а окремими членами речення.

Що таке словосполучення?

Словосполучення – це синтаксична одиниця, що складається з двох або більше самостійних слів, об'єднаних за змістом і граматично. Існують різні типи словосполучень, які класифікуються за різними критеріями: за способом підпорядкування (сурядні та підрядні), за характером синтаксичних зв'язків (узгодження, керування, прилягання) та за типами слів, що входять до їх складу.

Що таке підмет і присудок?

Підмет – це головний член речення, який називає предмет, про який йдеться в реченні. Підмет може бути виражений іменником, займенником, числівником, прикметником, дієприкметником, інфінітивом або цілою фразою.

Присудок – це головний член речення, який характеризує дію, стан або ознаку предмета, названого підметом. Присудок може бути виражений дієсловом, прикметником, іменником, числівником, прислівником або фразеологічним зворотом.

Чому підмет і присудок не є словосполученням?

  1. Різні синтаксичні функції. Підмет і присудок виконують різні синтаксичні функції в реченні. Підмет називає предмет, про який йдеться в реченні, а присудок характеризує дію, стан або ознаку цього предмета.

  2. Різне морфологічне вираження. Підмет і присудок можуть бути виражені різними частинами мови. Підмет може бути виражений іменником, займенником, числівником, прикметником, дієприкметником, інфінітивом або цілою фразою, а присудок може бути виражений дієсловом, прикметником, іменником, числівником, прислівником або фразеологічним зворотом.

  3. Різні способи поєднання слів. Слова в словосполученні поєднуються за допомогою різних способів підпорядкування: узгодження, керування або прилягання. Підмет і присудок в реченні не поєднуються жодним із цих способів, оскільки вони повинні бути граматично незалежними один від одного.

  4. Різне лексичне значення. Слова в словосполученні мають різні лексичні значення, які разом утворюють нове значення. Підмет і присудок в реченні мають власні лексичні значення, які не утворюють нового значення при поєднанні.

Висновок

Підмет і присудок є окремими членами речення, які не утворюють словосполучення. Це пояснюється різними синтаксичними функціями, різним морфологічним вираженням, різними способами поєднання слів і різним лексичним значенням цих членів речення.

Часто задаються питання

  1. Що таке словосполучення?
  2. Що таке підмет і присудок?
  3. Чим відрізняється словосполучення від підмета і присудка?
  4. Які критерії використовуються для класифікації словосполучень?
  5. Чому підмет і присудок не є словосполученням?

Тоже интересно