ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІДЧУТТЯ ВІД СПРИЙНЯТТЯ

Заголовок 1: Що таке відчуття?

Відчуття – це найпростіша форма пізнавальної діяльності живих істот, що відображає окремі властивості предметів і явищ навколишнього світу при безпосередній дії на органи чуття. Відчуття виникають унаслідок збудження рецепторів органів чуття. Рецептори є спеціалізованими клітинами або нервовими закінченнями, які перетворюють енергію зовнішніх подразників у нервові імпульси. Ці імпульси передаються по нервових волокнах у головний мозок, де обробляються та усвідомлюються.

Заголовок 2: Що таке сприйняття?

Сприйняття – це складний психічний процес, що відображає предмети і явища навколишнього світу в їхній цілісності. Сприйняття базується на відчуттях, але не зводиться до них. Воно є результатом взаємодії відчуттів, пам'яті, мислення та емоцій. Сприйняття дозволяє нам формувати образ світу, орієнтуватися в ньому та взаємодіяти з ним.

Заголовок 3: Чим відрізняється відчуття від сприйняття?

Відчуття та сприйняття є різними рівнями пізнавальної діяльності. Відчуття виникають унаслідок безпосередньої дії зовнішніх подразників на органи чуття, тоді як сприйняття базується на відчуттях, але не зводиться до них. Сприйняття є результатом взаємодії відчуттів, пам'яті, мислення та емоцій.

Заголовок 4: Приклади відчуттів та сприйняття

Відчуття:

 • Зорові: бачити колір, форму, рух
 • Слухові: чути звук, висоту тону, гучність
 • Нюхові: відчувати запах
 • Смакові: відчувати смак
 • Дотикові: відчувати дотик, тиск, температуру

Сприйняття:

 • Зір: сприйняття форми, кольору, розміру, відстані
 • Слух: сприйняття звуку, висоти тону, гучності, напрямку
 • Нюх: сприйняття запаху, інтенсивності запаху
 • Смак: сприйняття смаку, інтенсивності смаку
 • Дотик: сприйняття дотику, тиску, температури, болю

Заголовок 5: Значення відчуттів та сприйняття

Відчуття та сприйняття є важливими для нашого життя. Вони дозволяють нам пізнавати навколишній світ, орієнтуватися в ньому та взаємодіяти з ним. Відчуття та сприйняття є основою для нашої поведінки.

Висновок

Відчуття та сприйняття є різними рівнями пізнавальної діяльності. Відчуття виникають унаслідок безпосередньої дії зовнішніх подразників на органи чуття, тоді як сприйняття базується на відчуттях, але не зводиться до них. Сприйняття є результатом взаємодії відчуттів, пам'яті, мислення та емоцій.

Запитання, що часто задаються

 1. Які основні відмінності між відчуттям та сприйняттям?
 2. Які види відчуттів є у людини?
 3. Які види сприйняття є у людини?
 4. Яке значення мають відчуття та сприйняття для людини?
 5. Як розвиваються відчуття та сприйняття у людини?

Тоже интересно