ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВИД ВІД ПОПУЛЯЦІЇ

Чим відрізняється вид від популяції?

Заголовок 1: Популяція проти виду — визначення

У біології популяція — це група організмів одного виду, які живуть в одному місці і взаємодіють один з одним. Вид — це група організмів, які мають спільне походження і можуть розмножуватися між собою, виробляючи потомство.

Заголовок 2: Видоутворення

Видоутворення — це процес, за допомогою якого нові види утворюються з існуючих. Існує два основних механізми видоутворення:

 • Алопатричне видоутворення: це коли два популяції одного виду стають географічно розділеними і розвиваються окремо. З часом вони можуть стати настільки різними, що вже не можуть розмножуватися між собою.
 • Симпатричне видоутворення: це коли два популяції одного виду живуть в одному місці, але розмножуються в різний час або за допомогою різних механізмів. З часом вони можуть стати настільки різними, що вже не можуть розмножуватися між собою.

Заголовок 3: Генетичні відмінності між видами та популяціями

 • Види відрізняються один від одного на рівні генома, навіть якщо ці відмінності не завжди відбиваються на зовнішньому вигляді організмів.
 • Популяції одного виду можуть відрізнятися один від одного генетично, але ці відмінності, як правило, значно менші, ніж відмінності між видами.

Заголовок 4: Екологічні відмінності між видами та популяціями

 • Види часто займають різні екологічні ніші, навіть якщо ці ніші перекриваються.
 • Популяції одного виду можуть займати різні екологічні ніші в межах одного ареалу.

Заголовок 5: Еволюційне значення видів та популяцій

 • Види — це основні одиниці еволюції. Вони є суб'єктами природного відбору і можуть адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища.
 • Популяції є важливими одиницями еволюції. Вони забезпечують генетичну різноманітність, необхідну для адаптації до мінливих умов навколишнього середовища.

Висновок

Види та популяції є фундаментальними одиницями біологічної організації. Вони відрізняються один від одного на генетичному, екологічному та еволюційному рівнях. Види є основними одиницями еволюції, а популяції є важливими одиницями еволюції.

Запитання, що часто задаються:

 • Що таке вид?
 • Що таке популяція?
 • Як утворюються нові види?
 • Чим відрізняються види від популяцій на генетичному рівні?
 • Чим відрізняються види від популяцій на екологічному рівні?

Тоже интересно